thebug

帝都丰满熟女写真

wwwttthhh:

gjri_2215243:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  


所谓伊人,在水一方:

  来自法国摄影师Blaise Arnold 的作品《Stories》,他的创作想法,就是将“主角”放在前景,然后背景就是各种故事、线索、案件,让你藉此了解或猜测主角的身分与故事,整幅照片看来就像一个故事,而非一般纯粹主角的人像摄影。
  对摄影师来说,观众本身也成为了故事中的角色,无论你是同情、反感或对角色有任何想法,这里之间的互动,也构成整幅作品的一部份。说起来,这不单是看电影会遇上的感觉,也经常见于各种电脑、电子游戏剧情类的画面,你能够看出每个“主角”的身份与故事吗?